Úvodná stránka

Vitajte na našej webovej stránke Mivas s.r.o.

O nás

Naša spoločnosť funguje od roku 2001. Hlavnou náplňou sú stavebné práce, odborná poradenská činnosť a výkon stavebného dozoru.

 • novostavby – realizácia jednoduchých a drobných stavieb
 • rekonštrukcie stavieb a ich častí
 • inštalačné práce – voda, odpad, elektro
 • zatepľovanie a fasády domov
 • odborná poradenská činnosť
 • výkon činnosti stavebného dozoru pre jednoduché a drobné stavby

Stavebný dozor

Naša spoločnosť vykonáva činnosť stavebného dozoru pre jednoduché a drobné stavby v zmysle stavebného zákona, pričom našim zákazníkom ponúkame viac ako 25 ročné nielen teoretické, ale hlavne praktické skúsenosti pri výstavbe.

Stavebný dozor je dôležitý pre dve kategórie ľudí :

 1. Pre stavebníkov, ktorí sa rozhodli realizovať stavbu svojpomocne, kde stavebný dozor zabezpečuje odborné vedenie stavby.
 2. Pre stavebníkov, ktorí sa rozhodli zveriť realizáciu stavby, respektíve jej častí firme, kde stavebný dozor kontroluje kvalitu prevádzaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane súladu s platnými technickými normami.

Dôležitou súčasťou náplne práce stavebného dozoru je :

 • kontrola dodržiavania pravidiel bezpečnosti pri práci
 • riešenie nejasností v projektovej dokumentácií
 • odborná poradenská činnosť

Blog

Kontakt :

Ing. Michal Suchánek

konateľ spoločnosti

tel.: +421 905 26 26 13

mivas@mivas.sk

elektroinštalačné práce : Ing. Michal Suchánek, + 421 905 26 26 13,

msuchanek@mivas.sk

stavebné práce,

stavebný dozor : Bc. Ivan Suchánek, + 421 905 233 443, isuchanek@mivas.sk