Stavebný dozor

Naša spoločnosť vykonáva činnosť stavebného dozoru pre jednoduché a drobné stavby v zmysle stavebného zákona, pričom našim zákazníkom ponúkame viac ako 25 ročné nielen teoretické, ale hlavne praktické skúsenosti pri výstavbe.

Stavebný dozor je dôležitý pre dve kategórie ľudí :

  1. Pre stavebníkov, ktorí sa rozhodli realizovať stavbu svojpomocne, kde stavebný dozor zabezpečuje odborné vedenie stavby.
  2. Pre stavebníkov, ktorí sa rozhodli zveriť realizáciu stavby, respektíve jej častí firme, kde stavebný dozor kontroluje kvalitu prevádzaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane súladu s platnými technickými normami.

Dôležitou súčasťou náplne práce stavebného dozoru je :

  • kontrola dodržiavania pravidiel bezpečnosti pri práci
  • riešenie nejasností v projektovej dokumentácií
  • odborná poradenská činnosť